karbo.stal@op.pl
42-400 ZAWIERCIE
UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 101 A
ZADZWOŃ
505 115 142

SPRZEDAŻ WĘGLA, OPAŁU

Skład węgla, opału
Miał, Eko groszek,
Groszek, Orzech,
Kostka


Transport węgla
do klienta GRATIS !!


Transport węgla do klienta GRATIS
przy ilości powyżej 1 tony na terenie
Zawiercia i okolic.
Sprawdź aktualny cennik

Akcyza

Szanowni Państwo

        Od dnia 2 stycznia 2012 roku węgiel kamienny i koks podlega opodatkowaniu akcyzą na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym ( Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626. Z późn. zm.).

Przewidziano szereg zwolnień z akcyzy dla węgla i koksu:

1. Do celów innych niż działalność gospodarcza przez:

- gospodarstwa domowe,

- organy administracji publicznej,

- jednostki Sił Zbrojnych RP,

- podmioty systemu oświaty,

- żłobki i kluby dziecięce,

- podmioty lecznicze,

- jednostki organizacyjne pomocy społecznej,

- organizacje, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Do prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej:

- w procesie produkcji energii elektrycznej,

- w procesie produkcji wyrobów energetycznych,

- do przewozu towarów i pasażerów koleją,

- do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,

- w procesach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz leśnictwie,

- w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej,

- przez zakłady energochłonne do celów opałowych,

- przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Ustawa nakłada obowiązek każdorazowego potwierdzania kupna materiałów opałowych na dokumencie  dostawy, której wzór określa rozporządzenie Ministra Finansów.

Warunkiem korzystania ze zwolnień od akcyzy wyrobów węglowych przez uprawnione podmioty gospodarcze jest prowadzenie ewidencji wyrobów zużywalnych do tego celu oraz powiadomienie naczelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia.

Stawka podatku akcyzowego dla wyrobów węglowych 1,28 zł/1GJ, czyli:

- kwota akcyzy na tonę węgla kamiennego : 30,46 zł;

- kwota akcyzy na tonę węgla brunatnego: 11,00 zł;

- kwota akcyzy na tonę koksu: 35,20 zł;

Jest to wartość stała na całym etapie obrotu gospodarczego i będzie naliczana przy dostawie (sprzedaży) do podmiotu, któremu nie przysługuje zwolnienie podatkowe.

Uwaga!!! Podatek akcyzowy wchodzi do ceny netto i dopiero od tej wartości naliczany jest podatek VAT

 

SIEDZIBA FIRMY OFERTA SZYBKI KONTAKT

KARBO-STAL
Agnieszka Kasprzyk - Drobniak
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 101 A
42-400 Zawiercie
NIP 649-203-54-37
REGON 240327548

SKUP ZŁOMU STALOWEGO
SKUP ZŁOMU ŻELIWNEGO
SKUP METALI KOLOROWYCH
SKUP MAKULATURY
SKŁAD WĘGLOWY

tel. kom.: 512 185 887
tel. kom.: 505 115 142

mail: drob.steel@op.pl
www.drob-steel.pl


Gości: 56351